Sl/En

Sofinancerji

- Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije in prostovoljstva.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija - evropski strukturni investicijski skladi.


NASLOV PROJEKTA: Preoblikovanje NVO
OBDOBJE IZVAJANJA: 2018 - 2019
STATUS: V teku.
FINANČNA PODPORA: Projekt financira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

NAMEN: Namen javnega razpisa je subvencioniranje trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. Projekt Preoblikovanje NVO tako subvencionira dve delovni mesti v projektnem konzorciju (Vodja projektov (prijavitelj Združenje Sezam) in Specialist za digitalni marketing (partner Društvo konceptov, so.p.). Partnerski konzorcij, ki skupaj ponuja storitev za krepitev NVO sektorja, izvaja celostne prenove prostorov mladinskih centrov (MC) oz. nevladnih organizacij (NVO) skozi izobraževalne delavnice z udeležbo, ki so zaradi uporabe sodobnih metod ponovne uporabe cenovno dostopne za mladinski in NVO sektor, hkrati pa vzpodbuja neformalno učenje in aktivno preživljanje prostega časa med (mladimi) uporabniki/naročniki.


CILJI:  Preko projektnega partnerstva in pridruženih partnerjev prispevati k povezanemu, stabilnemu, manj razdrobljenemu ter trajnostno naravnanemu NVO sektorju.
 Ponujanje celostnih in delnih prenov prostorov MC in NVO kot odziv na potrebe obeh sektorjev po možnostih za kakovostno in cenovno dostopno storitev prenov prostorov za dobro razvit, učinkovit in inovativen NVO sektor.
 Preko trajnostno naravnanih delovnih mest Vodja projektov in Specialist za digitalni marketing doseči večjo profesionalizacijo obeh organizacij za večje prevzemanje javnih storitev.REZULTATI:  Izdelana vsaj 1 predstavitvena ponudba in  poslana vsaj 50 prepoznanim potencialnim MC/NVO v Sloveniji.
 Prenovljeni vsaj 4 prostori MC/NVO v Sloveniji.
 Izdelan prvi paket gradiv (portfolio) prek dokumentiranja procesa prenov v MC/NVO.
 Vsaj 7 dodatnih načinov financiranja  (razpisi/sponzorji/ donatorji/druga sredstva).
 Izdelan celosten paket gradiv za nadaljevanje projektne ideje.

AKTIVNOSTI:  Pridobivanje novih naročnikov storitve v MC/NVO.
 Celostne prenove prostorov in urbane opreme.
 Povečevanje tržnega segmenta prek inovativnih marketinških pristopov.
 Uvajanje novih (inovativnih) metod iskanja financiranja, ki bodo temeljile na atraktivnih prezentacijskih gradivih, zbranih tekom prenov.


- Projekt sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


NASLOV OPERACIJE: Profesionalizacija Preoblikovalnice
OBDOBJE IZVAJANJA: 2019
STATUS: V teku.
FINANČNA PODPORA: Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NAMEN: Namen operacije “Profesionalizacija Preoblikovalnica” je opolnomočiti zaposlenega (invalid 3. stopnje) z dodatnimi znanji na področju poslovanja podjetja in novih tehnik produkcije za razširjanje storitve podjetja.

CILJI:  Izvedba programa mentoriranja za zaposleno osebo iz ranljive skupine, ki zajema področji organizacije in produkcije.
 Nova zaposlitev na področju organizacijske strukture, ki bo zagotovila vsaj pet dodatnih virov financiranja za trajnostno kadrovsko in finančno rast podjetja.
 Aktivacija dveh prostovoljk iz ranljivih skupin v dejavnosti socialnega podjetja.  
 Aktivirali bomo vsaj 30 mladih od tega vsaj tri pripadnike ranljivih skupin v dejavnosti našega socialnega podjetja.

REZULTATI:  Večja tržna naravnanost podjetja.
 Izboljšanje idejne in trajnostne naravnanosti produkcije.
 Dodatna tehnična usposobljenost kadrov.  
 Izboljšana digitalna prisotnost podjetja.- Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

- Za zagonska sredstva Preoblikovalnice je poskrbel Evropski socialni sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016/2018).Podporniki

- Društvo Konceptov, so.p.

- Združenje SEZAM, Združenje mladih, staršev in otrok

- Ministrstvo za javno upravo 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

- Papirnica Vevče d.o.o.

Abanka d.d.

- Trgovine SamCelostna podoba

- Spletna stran, celostna grafična podoba:
Ajda Auer, Doroteja Marinko

- Fotografije produktov: Matevž KosterovZahvaljujemo se Zavetišču za zavržene rastline in Ateljeju keramike APOK ter Kristini Merslavič za velikodušno posojo rož in keramike, ki na fotografijah delajo družbo našim produktom.